Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

milczenie
milczenie
8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne

May 01 2017

milczenie
Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne.
— Bohumil Hrabal
Reposted frompesy pesy
milczenie
9530 bfea 500
Reposted frompesy pesy

April 21 2017

milczenie
Trzeba się cieszyć, że się przeżyło wojnę, że jest świat. A świat to też pachnąca bazylia i kolorowe owoce mango. A jak ktoś nie cieszy się z mango, może się cieszyć jabłkami kosztelami lub wczesną papierówką. A jeśli nie rośnie u niego papierówka, to zwykłą sosną. To wielka frajda mieć świadomość, że się żyje. Nie trzeba aż wojny, żeby się cieszyć życiem.
— Hanna Krall, "Puzzle z Hanną Krall", 13.05.15, Gazeta Wyborcza Duży Format
Reposted from1923 1923 vianadwrazliwosc nadwrazliwosc
milczenie
Biorąc ślub, podejmuję decyzję, że będę z mężem do końca życia. Czasem spotykam się z pogardą dla swojej decyzji. Ktoś mi mówi, że nic nie wiem o życiu, ktoś inny daje nam trzy lata. To przykre, że ludzie tak mówią, bo to w żaden sposób nie świadczy o moim związku, tylko o tych ludziach - że zostali zranieni, a z tej rany sączy się ropa. Na innych.
— Aleksandra Hamkało
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPi69 Pi69
9580 15b0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit vianadwrazliwosc nadwrazliwosc
milczenie

lubiła Go. Trochę bardziej niż wiosnę, dużo bardziej niż kawę, bardzo bardziej niż innych.

— nie wiem kim jestem w Twoich oczach, może wcale mnie w nich nie ma i spokojnie śpisz po nocach.
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaPi69 Pi69

April 20 2017

milczenie
milczenie
milczenie
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viapoppyseed poppyseed

July 10 2015

milczenie
milczenie
4272 b75f
Reposted fromunr-eal unr-eal
milczenie
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
milczenie

July 09 2015

milczenie
3169 373e
Reposted fromkatrissh katrissh viaadumbration adumbration
milczenie
(...)Chciałbym mieć kobietę, z którą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para- to mój ideał. Ale niewiele znam takich kobiet i są zajęte. A inne? Po pół godziny mam ich dosyć. A co dopiero, żeby któraś została do rana?
— Marek Raczkowski
milczenie

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viacountingme countingme
milczenie

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viacountingme countingme
milczenie
8904 46cd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl