Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

milczenie
3379 4a76 500
Reposted fromsavatage savatage
milczenie
0210 8138 500
Reposted fromsavatage savatage

November 08 2017

milczenie
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
milczenie
8374 d69a
Reposted fromumorusana umorusana vialekkaprzesada lekkaprzesada
milczenie
5181 6814 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viate-quiero te-quiero

November 05 2017

milczenie
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viamalinowowa malinowowa
milczenie

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
7076 a7c4 500

the-cold-hands:

Ul.Floriańska, Kraków, III 2014

3871 1b83 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viametka metka
milczenie
4292 56f1
Reposted fromretro-girl retro-girl
milczenie
6555 ab25 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianazwabyla nazwabyla

November 04 2017

milczenie
milczenie
milczenie
milczenie
Każdy ma swoje Westerplatte. Coś czego musi bronić i za nic nie odda.
— Jan Paweł II
Reposted frommendacious mendacious viaparyz-plonie paryz-plonie
milczenie
4027 1d76 500
Reposted fromAgnese Agnese viaparyz-plonie paryz-plonie
milczenie
Kobieta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok.
— Coco Chanel
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viaparyz-plonie paryz-plonie
milczenie
Na wspólną radość, na chleb powszedni, 
na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym, 
na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę 
i przebaczenie wybieram Ciebie.

— Konstanty Ildefons Gałczyński
milczenie
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viaparyz-plonie paryz-plonie
milczenie
0574 38a2
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl