Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

milczenie
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
milczenie
milczenie
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— A. Osiecka
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viamruczenie mruczenie
milczenie
5602 8c1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulipanowa tulipanowa

October 04 2017

milczenie
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.

September 29 2017

milczenie
milczenie
milczenie
9530 bfea 500
Reposted frompesy pesy
milczenie
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viapoppyseed poppyseed
milczenie
2927 1e96 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapoppyseed poppyseed
milczenie
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— Bob Marley
Reposted frompesy pesy vianadwrazliwosc nadwrazliwosc

September 06 2017

milczenie
4065 a1c1 500
Reposted fromverronique verronique viamefir mefir
milczenie
Reposted frombluuu bluuu viaperseweracje perseweracje
milczenie
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viaperseweracje perseweracje
milczenie
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaperseweracje perseweracje
3713 b157
milczenie
5047 dcb0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapandorcia pandorcia
0987 9b82 500
Reposted fromdelorez delorez vialentilka lentilka

May 02 2017

milczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl